On-Ganse

Het begon allemaal in 1953.
In 1953 werden de eerste plannen gemaakt voor een publiek carnavalsfeest en met subsidie van “De Hanze” gingen elf man aan de slag als eerste Raad van XI. Op 11-11-1955 werd de eerste Prins van de On-Ganse, Jan I geïnstalleerd.
In 1956 werd Het Ernemlied voor het eerst gezongen, de On-Ganse kreeg een eigen, vier verdiepingen tellend decor, de officiële On-Ganse Hofkapel en de Prinsengarde deed haar eerste optreden.
Vanaf 1960 verzorgt de On-Ganse jaarlijks een aantal avonden in het kader van het charitatieve carnaval. In het begin ging het om het Sociaal Centrum Klarendal en het Imelda Kindertehuis, maar later kwamen er bejaarden- en verpleeghuizen bij en ook ‘s Koonings Jaght kan al jaren rekenen op een grootse voorstelling voor de bewoners. Ook in 1960 verscheen “Tinus de Stadsomroeper” ten tonele, die sinds dat jaar in elf verzen het seizoen opent en afsluit.
In 1961 werd als carnavaleske reactie op de pedanterie van de “westelijken” de “Orde van de Zachte G” ingesteld, bedoeld voor mensen met bijzondere verdiensten uit het taalgebied van de zachte g. Bekende namen op deze lijst zijn o.a.: Marga Klompé, Pierre Janssen, Hans Tiemeyer, Anton van Hooff, Herman Krebbers, Louis Frequin, Jan Vaessen, Jan Terlouw en Ton Wiggers.
In 1972 vond het eerste On-Ganse Gala Carnavalsconcert plaats. Georganiseerd door het Convent van Ex-Prinsen.
In de loop der jaren zijn er tal van mensen actief geweest binnen de On-Ganse en ook nu nog verschijnen er regelmatig nieuwe groepen binnen de vereniging. De inzet en het enthousiasme van alle deze vrijwilligers maken de On-Ganse tot een bloeiende vereniging waarin een ieder zich prettig kan voelen en een vereniging die vol elan haar 60-jarig bestaan vierde in 2013.