ViQiT

ViQiT verbetert kwaliteit van IT in organisaties, met als doel om uiteindelijk het hele bedrijf te verbeteren. We testen nieuwe of aangepaste software. We adviseren en we voeren ook regie over meerdere projecten. 100% onafhankelijk, met onze focus op het resultaat. De beste IT-oplossingen zijn vaak de eenvoudigste.

Onze 5 waarden zijn leidend bij alles wat we doen.

ViQiT behaalt resultaat
ViQiT geeft inzicht
ViQiT werkt samen
ViQiT gaat uit van kracht
ViQiT durft keuzes te maken

Meer informatie over Viqit vindt u op www.viqit.nl